Medezeggenschapsraadsleden

Bram van Bergen
Jessica Geldof
Aukje Menger
Irene Eysink Smeets
Marije Vernooij

Laatste vergadering

De MR is in een nieuwe samenstelling aan de slag. Binnenkort stellen we onszelf op de website uitgebreider aan jullie voor. Afgelopen maandag hadden wij overleg. Hier lees je kort wat we bespraken. Wil je meer weten? Vraag rustig een van de MR leden of stuur een mail naar: mr@jenaplandebrug.nl

Lees het verslag

 

Over de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en functioneren van de school. De MR vertegenwoordigt ouders en personeelsleden, en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met de directie van De Brug over de inhoud en uitvoering van diverse beleidsthema’s. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, de schoolgids, de onderwijskundige doelstellingen en het beleid inzake ouderparticipatie.

 

Voor het schooljaar 2017/2018 is de MR als volgt samengesteld:

 

Geleding ouders

Bram van Bergen, vader van Veerle (Groen) en Mylou (Oker)
Jessica Geldof moeder van van Reza (Groen) en Milan (Oker)
Aukje Menger, moeder van Lotte (Vlindertuin)

Geleding personeel

Irene Eysink Smeets, stamgroepleider Terra
Marije Vernooij, stamgroepleider Torteltuin

De MR vindt het belangrijk te luisteren naar de mening van de ouders/verzorgers en teamleden en hoort daarom graag uw mening of ideeën. Dat kan via mr@jenaplandebrug.nl of door één van ons aan te spreken of door een vergadering bij te wonen.