• 21 DEC 17
    • 0

    Ouderbijeenkomst De Brug 15 februari 2018

    Ook in de online wereld vindt grensoverschrijdend gedrag plaats en worden strafbare feiten gepleegd. Vooral kinderen / jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen voor de jongere zelf.

    Op 15 februari 2018 verzorgt Halt voor ons een interactieve ouderavond over Online Veiligheid. Zij zullen ons door middel van een presentatie informeren. Daarnaast bespreken we het onderwerp Online Veiligheid gezamenlijk aan de hand van de opvoedingsvaardigheden van Patterson. Ouders kunnen zelf actief deelnemen, door gebruik te maken van hun ervaringen. We zien jullie graag, dus zet 15 februari alvast in je agenda!

    De Ouderraad