• 22 DEC 17
    • 0

    Ouderraad: ouderbijdrage jaarverslag 2016-2017

    Dit verslag gaat over de vrijwillige ouderbijdrage (jaarlijks € 40 euro per kind) die de OR int. De OR zorgt dat dit besteed wordt aan verschillende activiteiten die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden zoals excursies naar musea en theater, kosten van bijzondere educatieve projecten en extra inrichting van lokalen/ruimtes, vieringen van Sint, Kerst en Pasen en  koffie/thee op ouderavonden e.d. Klik op deze link voor het hele jaarverslag 2016-2017.