• 14 FEB 18
  • 0

  Buurtteam: nieuwe medewerkers

  PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ

  WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET BUURTTEAM BETEKENEN VOOR

  • JENAPLANSCHOOL DE BRUG?
  • VOOR LEERLINGEN EN VOOR OUDERS?

  Wij ondersteunen school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen.

  Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor.

  Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders als dat wenselijk is.

   

  Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei

  levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen).
  Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht met u bespreekt om samen met de gezinswerker een (drie)gesprek aan te gaan. De hulpverlening van het buurtteam is op vrijwillige basis.

  DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM

  • Wij zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
  • Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
  • We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
  • We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
  • Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder.
  • Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg betrekken.

  BEREIKBAARHEID

   

  Aan Jenaplanschool de Brug zijn gezinswerkers van het Buurtteam West verbonden.

  Zij zijn rechtstreeks bereikbaar, telefonisch of per mail:

  • Buurtteam West, Malakkastraat 6, 030-7400501, West@buurtteamsutrecht.nl
  • Soulaiman Karroum, 0647037915, S.Karroum@buurtteamsutrecht.nl
  • Rebecca Kropveld, 0619226985, R.Kropveld@buurtteamsutrecht.nl