Informatieochtenden

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen op school zelf. Voor ouders van jonge kinderen organiseren we regelmatig informatieochtenden. U krijgt informatie over de Brug en ziet de school ‘in bedrijf’.
We starten om 9:00 uur op onze locatie Billitonkade 45.

Geef u op voor een informatieochtend via administratie@jenaplandebrug.nl.

Belangstelling en aanmelden

Aanmelden van kinderen geboren t/m 30 september 2018
Nadat u een informatie ochtend heeft bezocht kunt u uw belangstelling voor de Brug via de mail kenbaar maken. Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt of u deze interesse om wil zetten in een aanmelding. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plekken dan loten wij aan het einde van elk kwartaal.

Om uw interesse kenbaar te maken kunt u een mail sturen  naar administratie@jenaplandebrug.nl.

Voor kinderen met een speciale begeleiding wordt de ondersteuningsbehoefte samen met de ouders in kaart gebracht waarna we afwegen wat de beste plaats voor dit kind is binnen onze school of stichting.

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018
De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.
Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels van voorrang vindt u op de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes van kinderen op de Brug hebben voorrang op nieuwe leerlingen. Dit geldt alleen als zij tijdig hun interesse hebben gemeld.

Instromen na groep 1

Komt uw kind van een andere basisschool dan kunt u de mogelijkheden voor aanmelding bespreken met de schoolleiding. U kunt de schoolleiding mailen of bellen. Het liefst op maandag of woensdag tussen 8:30-9:30 uur.

Een kijkje op de kade

Schooljaar 2021-2022:
woensdag 8 september 2021
vrijdag 8 oktober 2021
maandag 13 december 2021
dinsdag 25 januari 2022
vrijdag 11 maart 2022
maandag 11 april 2022
woensdag 1 juni 2022
donderdag 30 juni 2022

Locatie: Billitonkade 45
Start: 9:00 uur
Einde: ongeveer 10:15 uur

Interesse?

Geef u op voor een informatieochtend via administratie@jenaplandebrug.nl.

Vermeld de naam en geboortedatum van uw kind en geef aan welke datum uw voorkeur heeft.

Tijdens de informatieochtend vertellen we over onze school en het Jenaplanconcept. Daarnaast geven we een rondleiding op De Kade. We trekken hier ongeveer 5 kwartier voor uit.
Vanwege de inhoud en de lengte van de ochtend is het minder geschikt om kinderen mee te nemen. We hopen op uw begrip hiervoor.

eerste-schooldag