• 02 JUN 16
  • 0

  Berichten van de Kunst- en cultuurcommissie

  Kunst en cultuur zijn belangrijk in het onderwijs op de Brug. Op de studiedagen wordt hard gewerkt aan het cultuurplan voor de komende jaren. Onder de deskundige begeleiding van het Utrechts Centrum voor de Kunsten geeft het team dit schooljaar woorden aan de visie van school op kunst en cultuur in het jenaplanonderwijs, en wordt de koers voor de toekomst uitgezet. Wij zijn als oudercommissie kunst en cultuur heel blij dat we in dit proces een klankbord mogen zijn!

  De Brug vindt de betrokkenheid van ouders heel belangrijk, en als commissie willen we natuurlijk de ideeën van alle ouders van school uitdragen. We hebben daarom in de loop van het jaar een enquête gehouden, om na te gaan hoe er op het schoolplein over het kunst- en cultuuronderwijs gedacht wordt. Ook wilden we graag horen welke ouders iets kunnen betekenen in de uitwerking van de plannen, bijvoorbeeld in de functie van gastdocent, of.. vul het zelf maar in.

  Heel veel van jullie hebben de enquête ingevuld, live of online, en daar zijn we heel blij mee. Dank daarvoor! Daaruit hebben we in ieder geval kunnen opmaken dat ook ouders kunst en cultuur een belangrijk onderdeel van het onderwijs vinden. En ook hebben veel van jullie aangegeven iets te kunnen of willen betekenen op dit vlak. Ook daarvoor veel dank! We komen daar in de toekomst uitgebreider op terug. Dus ook als je je mogelijkheden of wensen nog door wilt geven, wees niet bang, die kans krijg je zeker nog.

  Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat alle kunstdisciplines belangrijk gevonden worden door de ouders. We kunnen zeggen dat de Brug er mede door deze informatie voor kiest om ook in de toekomst kunst en cultuur in de breedte aan te bieden: alle disciplines, voor alle leerlingen. Velen van jullie gaven o.a. ook aan muziekonderwijs en media-educatie van belang te vinden, alsmede de ervaring van het actieve werken met kunstmaterialen. Al deze gegevens worden meegenomen in de uitwerking van de plannen voor de komende jaren, waarbij de Brug ervoor kiest om het creatieve proces van de leerlingen centraal te stellen, en de kunstdisciplines te koppelen aan wereldoriëntatie. Het team is al een heel eind op weg met de concrete plannen voor de komende schooljaren. Wij houden jullie op de hoogte en zullen aan het eind van het schooljaar een uitgebreide toelichting geven.

  Renske, Maarten, Elfi, Michiel, Mieke, Miriam en Annemieke.