• 30 OKT 18
    • 0

    Bovenbouwnieuws

    Het project ‘mijn leven’ is dinsdagavond 16 oktober met alle kinderen en ouders afgesloten tijdens de Kijkavond, de kinderen lieten hun ik-museum zien. Mooi dat de kinderen zo trots waren en wat fijn dat er zoveel ouders waren! Ook al het andere werk dat deze eerste acht weken gemaakt is, kon bekeken worden. Met de alle kinderen van de Laan hebben we het project donderdag 18 oktober afgesloten met een viering, hierin werd de uitslag van de kastjes op de gang bekend gemaakt.

    Na de herfstvakantie starten we in de bovenbouw met het geschiedenisproject ‘de tijd van ontdekkers en hervormers’. Tijdens dit project leren de kinderen over de ontdekkingsreizen, de reformatie en de opstand. Ze zullen eigen leervragen opstellen en hier informatie bij zoeken. Deze informatie verwerken ze in een informatieve tekst om er uiteindelijk een presentatie over te geven. Om de kinderen te leren dat er meer is dan powerpoint, geven we de kinderen een presentatievorm die minder voor de hand ligt. Een poppenkastvoorstelling, een lied, een poster, al deze vormen zullen uiteindelijk gebruikt worden.

    Ook start groep 8 na de herfstvakantie met het maken van de cito-toetsen. Zij maken, in tegenstelling tot de rest van de stamgroep, al in het begin van het schooljaar de toetsen. Deze worden meegenomen in het opstellen van het advies dat de kinderen eind november krijgen.