• 06 SEP 22
    • 0

    Bovenbouw nieuws

    De afgelopen twee weken zijn we druk bezig geweest met de groepsvorming. Wennen aan elkaar, wennen aan werken in de bovenbouw, wennen om weer op school te zijn (oh ja, we moeten stil zijn op de gang enzovoorts).

    We hebben heel veel spelletjes gedaan. Heb je al gehoord van bijvoorbeeld het lijmpottenspel, tabeliedoe/di, in en uit de knoop of wie ben ik? We hebben afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de groep.  De kinderen kwamen daarbij met mooie dingen zoals: ‘iedereen is uniek en we respecteren elkaar’, ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we gaan zorgvuldig om met de spullen’, ‘af en toe een dansje doen hoort erbij’. Ondertussen zijn alle vakken al een of meerdere keren voorbijgekomen en is het basiswerk al gepland.

    Vanmorgen hadden we een viering om het nieuwe project ‘van klavertje vier tot gordeldier’ te openen. Tot de herfstvakantie gaan we o.a. bollen, knollen, zaden, mieren, bijen, klavertjes en gordeldieren  onderzoeken en willen we graag weten of en wanneer ze gelukkig zijn…