• 06 OKT 16
  • 0
  Kunst- en cultuurcommissie: Wie denkt mee?

  Kunst- en cultuurcommissie: Wie denkt mee?

  Wie denkt mee over de koppeling van cultuureducatie aan de Wereldoriëntatiethema’s?

  Op 26 oktober van 19.30 tot 21.00 uur vindt in het speelwerklokaal op de Laan een open aanschuifsessie plaats waarbij ouders mee invulling kunnen geven aan de koppeling van 2 kunstdisciplines (Muziek en Cultureel Erfgoed) aan 2 Wereldoriëntatiethema’s (Feest en Omgeving&Landschap)

  Dit schooljaar is onze school gestart met het verdiepen van de Wereldoriëntatiethema’s aan de hand van kunstdisciplines. Schoolbreed worden zo in twee jaar tijd zes kunstdisciplines gekoppeld aan zes thema’s van Wereldoriëntatie. In september-oktober is dat het thema Communicatie met Literaire vorming. Er werden gedichten geschreven, het Museum voor Beeld en Geluid werd bezocht of dans werd gekoppeld aan boeken en verhalen.

  In Blok 2, dat loopt van half november tot de Kerst staat het thema Feest centraal en vindt er een koppeling plaats met Muziek.

  In de 2e week van januari starten we met blok 3 Omgeving en Landschap, in combinatie met de discipline Cultureel Erfgoed.

  Elke bouw (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) vormt zijn eigen programma (kunstlessen, gebruik van speciaal lesmateriaal, uitjes (musea/toneel enz.), experts, kunstenaars in klas etc.) Enkele uitjes zijn per bouw al gepland.

  Dit jaar willen we voor het eerst ouders (naast de bestaande Cultuurcommissie van De Brug) betrekken bij het vormgeven van de concrete invulling van de cultuureducatieve verdieping van deze blokken.

  Dat willen we doen door een open aanschuifsessie te organiseren op woensdagavond 26 oktober op de Laan van 19.30 tot 21.00 uur in het speelwerklokaal.

  Dus heb je concrete ideeën, ben je zelf creatief, heb je contacten of kun je wat regelen of organiseren tav Feest&Muziek en/of Omgeving en landschap&Cultureel Erfgoed, meld je dan aan om deze programma’s concreet in te vullen op 26 oktober.

  De Cultuurcommissie heeft al gemerkt dat de inbreng, ideeën en suggesties van ouders waardevol blijken voor het team en ook echt zijn plaats vinden in het onderwijs. Daar kun jij dus ook aan bijdragen!

  Aanmelden voor de avond op 26 oktober kan bij Marije Vernooij  (marije.vernooij@jenaplandebrug.nl).

  Mocht je niet kunnen de 26e, je concrete ideeën tav blok 2 en blok 3 kun je naar Marije mailen