• 19 NOV 15
  • 0

  Enquête van de Kunst- en cultuurcommissie!

  Veel ouders van de Brug vinden kunst- en cultuureducatie belangrijk. Een deel van de ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld jaarlijks besteed aan uitstapjes naar de Utrechtse musea, het Filmfestival en andere culturele instellingen. Voorheen maakte school daarbij gebruik van het cultuurmenu van het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

  In het landelijke en gemeentelijke subsidiebeleid voor kunst- en cultuureducatie is echter het een en ander in verandering, en wordt van scholen gevraagd stil te staan bij hun visie op kunst- en cultuur in het onderwijs. Op deze manier streeft de overheid naar nog meer cultuureducatie met kwaliteit.

  Voor schooljaar 2015-2016 heeft De Brug van de Gemeente Utrecht een subsidie toegekend gekregen om onder externe begeleiding de visie, kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur tegen het licht te houden, om op deze manier de visie te herrijken, leerlijnen uit te werken en doelen helder te stellen.

  Wij, de ouders van de kunst- en cultuurcommissie, zijn enthousiaste pleitbezorgers van cultuuronderwijs en denken vanuit ons eigen verlangen naar meer zicht op de plaats van kunst- en cultuur in het onderwijs op de Brug, met school mee over de huidige ontwikkelingen. Zo waren we als klankbord betrokken bij de subsidieaanvraag voor dit schooljaar. Fantastisch dat die is toegekend!

  Er gebeurt op de Brug heel veel op het gebied van kunst en cultuur. De school vindt het heel belangrijk dat het beleid door ouders gedragen wordt. Wat goed dat we als ouders op school zo gehoord worden. Om te achterhalen hoe ouders denken over het kunst- en cultuuraanbod op school, willen we als kunst- en cultuurcommissie een enquête bij jullie afnemen.

  Deze enquête zal bij de komende rapportbesprekingen in de hal op jullie wachten, bij het rapport van je kind. We willen je uitdrukkelijk en heel vriendelijk verzoeken deze enquête in te vullen, en daarna in de doos te doen die in de hal staat op tafel bij de ouders van de rommelmarktcommissie. Alleen als jullie deze vragenlijst invullen, kunnen we inventariseren wat er leeft! Dus heel graag jullie medewerking. Dan kan er op school gewerkt worden aan cultuuronderwijsbeleid dat gedragen wordt door de ouders. Een heel mooie kans!

  Heb je vragen of wil je een keer meepraten met ons? Spreek ons gerust aan! Je bent van harte welkom.

  Met groeten van de kunst- en cultuurcommissie,

  Renske Uljee (voorzitter), Miriam Bouten (namens de OR), Elfi de Jong, Maarten Reichwein, Mieke Dols, Michiel Holtrop en Annemieke Attema