• 17 SEP 15
    • 0

    !!!! Nieuwe goede doel voor dit schooljaar !!!!

    Uit alle ingediende voorstellen hebben we als team voor dit schooljaar gekozen om ons samen met de kinderen in te zetten voor: Stichting van het kind (www.stichtingvanhetkind.nl).

    Stichting van het Kind zet zich in voor kinderen in tehuizen. Kinderen die door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld overleden ouders, niet meer thuis kunnen wonen. Stichting van het Kind ontwikkelt en voert projecten uit op vraag van de kinderen. De projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze kinderen, zodat ze net als andere kinderen kansen krijgen om in te stromen in de maatschappij. Alle donaties en giften worden volledig aan de kinderen besteed, aangezien een vermogensfonds de overheadkosten dekt. Daarnaast zal onze donatie in onze buurt (regionaal) besteed worden.

    Op dinsdag  zullen de spaarpotjese weer in alle groepen staan, we zullen op school les krijgen van de Stichting en de kinderen komen vast zelf ook dit jaar weer met creatieve ideeën om de kinderen achter deze stichting te helpen. Hopelijk steunt u ons weer dit jaar.