De Brug wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een kind ontwikkelt zich pas als het zich thuis en veilig voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan zodat er een prettig leefklimaat heerst. Hierbij gaan we uit van de Basisprincipes Jenaplan gekoppeld aan de Vreedzame School en een christelijke levensvisie.

Elk kind is anders, bezit een eigen karakter en heeft eigen kwaliteiten. Daarom proberen we zoveel mogelijk kindvolgend te werken. De school en het onderwijs past zich (waar mogelijk) aan het kind aan.

Onze uitgangspunten

•    aandacht en respect  voor ieders kwaliteiten
•    elkaar helpen en samenwerken
•    wereldoriëntatie als hart van het onderwijs

Eerste Jenaplanschool

De Brug is in 1923 opgericht als Hervormde Lagere School. Door het samengaan van besturen heeft de school nu een algemeen christelijk karakter en zijn wij onderdeel van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). In 1963 werd de School aan de Laan van Nieuw Guinea de eerste school in Nederland die werkte volgens de Jenaplan principes. De afgelopen 50 jaar hebben we onderwijsontwikkelingen steeds ingepast binnen ons Jenaplansysteem.

tekening-tulp