We proberen zoveel mogelijk de kinderen te volgen in hun ontwikkeling en het onderwijsaanbod hier op af te stemmen. In elke groep maken we per jaargroep een onderwijsplan zodat kinderen vanuit hun onderwijsbehoefte aan de slag kunnen. Wanneer dit niet passend is, maken we per kind een plan om het te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling. Vanzelfsprekend zijn de ouders hierbij betrokken

Lees meer over onze onderwijsaanpak en –aanbod in de Schoolgids Jenaplan De Brug 2023-2024.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

boek