Voor het schooljaar 2019-2020 is de MR als volgt samengesteld:

 

Geleding ouders

Mark Bergevoet, vader van Janne (Groen) en Teun (Tovertuin)
Sebastiaan ter Burg, vader van Robin (Blauw)
Paulien Muller, moeder van Simon (Indigo) en Abel (Oker)

Geleding personeel

Irene Eysink Smeets, stamgroepleider Terra en Aqua
Marije Vernooij, stamgroepleider Vlindertuin

Over de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en functioneren van de school. De MR vertegenwoordigt ouders en personeelsleden, en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met de schoolleiding van De Brug over de inhoud en uitvoering van diverse beleidsthema’s. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, de schoolgids, de onderwijskundige doelstellingen en het beleid inzake ouderparticipatie. De MR vindt het belangrijk te luisteren naar de mening van de ouders/verzorgers en teamleden en hoort daarom graag uw mening of ideeën. Dat kan via mr@jenaplandebrug.nl of door één van ons aan te spreken of door een vergadering bij te wonen.