Voor het schooljaar 2023-2024 is de MR als volgt samengesteld:

 

Geleding ouders

Bram Hamburger, vader van Haike
Victor Beumer, vader van Tomas en Rubin
Lisette Douma, moeder van Mik en Salo

Geleding personeel

Anne Groen, leerkracht bovenbouw
Birte Nieuwenhuijse, leerkracht bovenbouw

Over de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en functioneren van de school. De MR vertegenwoordigt ouders en personeelsleden, en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met de schoolleiding van De Brug over de inhoud en uitvoering van diverse beleidsthema’s. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, de schoolgids, de onderwijskundige doelstellingen en het beleid inzake ouderparticipatie. De MR vindt het belangrijk te luisteren naar de mening van de ouders/verzorgers en teamleden en hoort daarom graag uw mening of ideeën. Dat kan via mr@jenaplandebrug.nl of door één van ons aan te spreken of door een vergadering bij te wonen.