Eten en drinken

Gezond eten is belangrijk om te kunnen leren. Daarom eten we in de klas zo gezond mogelijk. Dit betekent voor de ochtendpauze fruit en drinken en voor de lunch bijvoorbeeld brood en drinken. Snoep, koek, chips, koolzuurhoudende dranken en ander lekkers zijn niet de bedoeling. Dat kan na schooltijd thuis.

fruit-klein

Verjaardagen

Verjaardagen worden in de stamgroepen gevierd en kinderen mogen dan in de klas trakteren. Net als voor de lunch geldt: doe dit zo gezond mogelijk. Dus liever geen snoep en chips en houd het klein.

Ouderparticipatie

De Brug vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. De school, de kinderen en de ouders zijn gebaat bij een actieve deelname van zoveel mogelijk ouders.

Meedoen kan op veel manieren, op de pagina ouderparticipatie leest u meer.

Is uw kind ziek?

Meld dit tussen 8:00 en 8:15 uur op de locatie waar uw kind zit.
De Laan (middenbouw en bovenbouw) 030 – 293 06 19,
De 
Kade (onderbouw) 030 – 293 31 66.

Bijzonder verlof

Elk kind moet vanaf 5 jaar naar school, het is dan leerplichtig. In een enkel geval kunt u bijzonder verlof aanvragen, overleg hierover met de schoolleiding. Let op: doe dit op tijd. Zie ook www.utrecht.nl/leerplicht

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. De schooldeuren gaan om 8:15 uur open, we starten om 8:30 uur. Het is prettig als alle kinderen dan op hun plek zitten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen om 14:15 uur vrij. Woensdagmiddag gaat de school om 12:30 uur uit.

Continurooster

Op de Brug werken we met een continurooster. Alle leerlingen lunchen samen met de leerkracht in de klas. Eten en drinken nemen de kinderen zelf mee.

Locaties

De kleutergroepen (onderbouw) hebben een eigen gebouw aan de Billitonkade (de Kade). In dit gebouw zit ook een peuter- en BSO-groep van Ludens. De midden- en bovenbouwgroepen zitten in het gebouw aan de Laan van Nieuw Guinea (de Laan). Hier hebben we ook een groot speel- en werklokaal met podium. De kleuters komen regelmatig naar De Laan voor gezamenlijke activiteiten en vieringen.

Buitenschoolseopvang

Voor buitenschoolse opvang hebben we een samenwerkingsovereenkomst met verschillende partijen. Voor vragen over buitenschoolse opvang kunt u contact met deze organisaties opnemen.
Ludens voor BSO Kade, Rosa en Fantaziehuis
Partou voor Locatie Kanaalweg 176 (midden- en bovenbouwkinderen)

school