• 01 DEC 16
    • 0
    Sinterklaas op de Brug

    Sinterklaas op de Brug

    Afgelopen weken zijn de kinderen druk geweest met de voorbereidingen van de Sintviering op 5 december. De onderbouw heeft veel geoefend op een nieuw liedje en heeft geknutseld aan muziekinstrumenten. De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben tijdens 2 crea lessen een workshop Bodypercussie, Boomwackers, Dans & tamboerijn, Kazuus, Djembé of eigen instrument kunnen volgen. Met de hele school gaan we op 5 december Sint verwelkomen met het liedje (nieuwe tekst) “Sinterklaasje kom maar binnen”. Ouders zijn van harte welkom om die dag Sint met ons eigen schoolorkest welkom te heten (ontvangst Sint tussen 8.45 en 8.50 uur). Wel verzoeken we ouders om achter het muurtje te staan en niet op het voorplein i.v.m. het opstellen van alle kinderen. Mocht het maandagochtend stortregenen dan gaan we Sint welkom heten in het speelwerklokaal, dan kunnen ouders hierbij helaas niet aanwezig zijn i.v.m de beperkte ruimte.

    De Sintcommissie