• 08 OKT 15
    • 0

    Van de OR

    De Ouderraad van de Brug is op zoek naar nieuwe leden. Dus wil je samen met een aantal ouders en teamleden meepraten over en participeren in de verschillende activiteiten die in en om de school worden georganiseerd meld je dan aan op ouderraad@jenaplandebrug.nl. Kijk eens op de schoolwebsite wat de ouderraad precies inhoudt. Daar vind je ook informatie over de verschillende commissies die actief zijn op de Brug en waar je ook altijd een bijdrage kunt leveren, zowel als je wat meer of wat minder tijd te besteden hebt. Ook voor deelname aan commissies kun je mailen met de ouderraad.

    Sponsorloop; deze staat gepland op 12 november van dit jaar. Tegen die tijd krijgen de kinderen informatie mee, en wordt nog uit de doeken gedaan waar de opbrengst dit jaar naar toe gaat.

    Nog een belangrijke datum; 10 maart 2016. Dan is het weer tijd voor de jaarlijkse ouderavond. Voor het onderwerp voor dit jaar is gekozen voor cyber pesten, een actueel en serieus thema waar je als ouder nooit genoeg over kunt weten; zet de datum dus vast in je agenda. Nadere informatie volgt.