• 18 APR 16
  • 0

  Verslag ouderavond 9 februari jl.

  Op 9 februari werd er door de OR en MR een ouderavond georganiseerd met als doel input te verzamelen van de ouders van de Brug voor het nieuwe schoolplan van 2016-2020. Maar liefst 45 personen vulden Kopi Susi!

  Begeleid door een specialist in ‘design thinking’ werden de onderwerpen ouderbetrokkenheid, ICT, sociaal klimaat en cultuur onder de aandacht gebracht. In kleine groepen werd ouders gevraagd te brainstormen over de onderwerpen en werden zij  hierbij uitgedaagd de onmogelijkheden los te laten. Allereerst is er nagedacht over de onderliggende vraag die volgens de ouders ligt bij het aangeboden thema. Vervolgens is er op een originele werkwijze gekomen tot een flink aantal ideeën. Deze ideeën zijn onder te verdelen in 3 verschillende categorieën:

  rood: kan snel en eenvoudig ingevoerd worden in de school,

  blauw: de persoonlijke favorieten,

  groen: heeft meer inspanning nodig alvorens dit kan worden uitgevoerd (met een ongelimiteerde ambitie).

   

  Hieronder leest u de resultaten van deze sessie:

   

   

  Ouderbetrokkenheid ICT Sociaal Klimaat Cultuur
  Vraag Hoe zorgen we dat samenwerking tussen alle ouders en school versterkt wordt zodat de kinderen optimaal ondersteund worden op school en thuis? Hoe kunnen we kennis, vaardigheden en gedrag aanleren aan onze kinderen zodat ze zich kunnen deelnemen en aanpassen aan de steeds veranderende omgeving?
  #klaar voor de toekomst
  Hoe kunnen we gericht blijven op sociale verbindingen voor iedereen zodat sociale veiligheid gewaarborgd wordt? Hoe kan de brug zich verbinden met verschillende partners in diverse culturele disciplines zodat alle leerlingen cultuur kunnen ervaren en al zijn facetten?
  Kan snelRood – Ideeënbus terug koppeling- contact bij zowel goed als slecht nieuws- bovenbouw ouders verwelkomen nieuwe ouders

  -social media klas app

  -waardering uitspreken (doortrekken vreedzame school naar communicatie ouders/leerkrachten)

  – sociaal klimaat commissie oprichten- ICT leerlijn- investeren in laptops/tablets

  – veel meer hardware

  – ICT niet apart maar in vakken geïntegreerd

  – robot maken

  – kerstviering in moskee- alle kinderen die een instrument spelen doen een viering- kinderen masseren elkaar

  – middag dat kinderen van dezelfde leeftijd samen komen

  – touwtrekwedstrijd

  – letten op kinderen die worden gepest

  – Kunst in de openbare ruimte
  – schoolkoor- uitwisseling met AZC- schoolorkest

  – pimp your school

  – buitenkunst

  – projectweek

   

  GeliefdBlauw  – kerst weer met beide ouders – gamefication- ICT buddy (zoals mediators) – kunstenaar in residence- wandelgebied voor school- geweldloze communicatie

  – veiligheidsbeleid gericht op 3 groepen

  – cultuurweek- buitenkunstweek- schoolmuseum

  – schooltentoonstelling

  -museum voor de wijk

  – themakunst

  Moonshotgroen – ook in moeilijke situaties ouders betrekken- alleen nog maar onderwijs op afstand-bespreken wat ouders kunnen doen+ wat school kan doen

  -meer info over het kind en de ontwikkeling

   

  – digitaal leerlingportfolio- procesverslag- WIFI ballon in de klas

  – leren programmeren

  – ouders met skills inzetten

  – uitwisselen met andere scholen

  – leermethode ontwikkelen

  – basiskennis en vaardigheid leraren verbeteren

  – tutor ICT

  – adopteer een bejaarde- kleinere klassen- leerling wordt leraar

  – groep 8 apart

   

  – met alle kleuters naar de opera- schoolkoor (hele school)- meer nationaal ballet

  – Rembrandt op school

  – cultuur van de school (vreedzame school) de wijk inbreng

   

  Inmiddels heeft de MR deze resultaten gedeeld met de directie en de personeelsgeleding van de MR. De komende studiedagen zal het team van de Brug zich richten op de invulling van het schoolplan. De bovenstaande input zullen zij daarin meenemen.

   

  Bedankt voor uw komst !

   

  Groeten,

  Mr en Or.