• 11 MEI 17
  • 0

  Vreedzame school blok 5

  We dragen allemaal een steentje bij

  We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.

  Dat kan alleen als we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

  Binnen de school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen denken en beslissen.

  Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

  Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.

  Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken  en mondt  uit in  het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het  om een  soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert  uit.  Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld  bezig houden met de  inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.